Onze missie

 

We want to invest in the next generation and inspire people to live The Jesus Mission!

Transformed by:  the Fathers Love, the Grace of Jesus, fellowship with the Holy Spirit.

Onze focus: jongeren, family, zending en leiderschap. We willen jong en oud inspireren om te wandelen in een levens-veranderende relatie met Jezus.

 

– Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen maar om te redden.

De kern van de aan ons gegeven missie en Zijn opdracht aan ons:

 

1. In Jezus geloven en Hem volgen

2. Groeien in je persoonlijke geloof

3. Anderen helpen te groeien in hun geloof

4. Anderen vertellen over Jezus en hen onderwijzen alles wat Jezus ons geleerd heeft

 

– Wij willen Investeren in de volgende generatie en bruggen slaan tussen generaties.

– We zijn gericht op: Onderwijs, spreken, trainen, coachen, discipelschap en bemoedigen

– Wij verlangen naar een krachtige beweging van de Heilige Geest en Zijn tegenwoordigheid.

– Wij geloven dat God mensen, kerken, organisaties en generaties gaat samen brengen om samen golven te creëren die verandering in ons land zullen gaan brengen.

 

BUITENLAND & ZENDING

Wij zijn vooral ook actief buiten Nederland

 

Het is zo mooi om te mogen spreken en onderwijs te geven in verschillende gemeenten. We zijn als stichting met name actief in Oost-Europa; in landen als Roemenië, Bulgarije en Macedonië. Daarnaast maken we ook zendingsreizen naar Azië: Filippijnen, Vietnam, China. Maar ook Afrika, India en Bangladesh. In deze landen bezoeken we vaak afgelegen gebieden die nog niet of nauwelijks bereikt zijn. Het is geweldig om lokale werkers te mogen trainen, zendingswerkers te moge bezoeken en bemoedigen.

 

Onderwijs geven op DTS Discipleshap Trainings Scholen is wat we voornamelijk doen in samenwerking met Stichting Jeugd met een Opdracht.

Stichting Life-Impact

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

De stichting Life Impact is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn op deze webpage al dan niet met een verwijzing – opgenomen.

© 2020 Stichting Life-Impact

CONTACT